Tytuł:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku klinicznego oddziału chorób zakaźnych Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej wraz z nadzorem autorskim

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

02-05-2022 14:05

Termin składania ofert:

12-05-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

12-05-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.16.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2052faef-f8f3-4d28-be04-8214bfbc11f4

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2052faef-f8f3-4d28-be04-8214bfbc11f4

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2052faef-f8f3-4d28-be04-8214bfbc11f4

Skip to content