Tytuł:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przeznaczonego na rozbudowę działu rehabilitacji Szpitala w Ostródzie Spółki Akcyjnej

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

10-02-2022 14:00

Termin składania ofert:

28-02-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

28-02-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.6.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a12836cc-726e-4d2d-80f7-2e39975b5845

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a12836cc-726e-4d2d-80f7-2e39975b5845

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a12836cc-726e-4d2d-80f7-2e39975b5845

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienie o wyborze

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a12836cc-726e-4d2d-80f7-2e39975b5845

 

 

 

Skip to content