Tytuł:

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

14-10-2022 00:00

Termin składania ofert:

04-11-2022 11:00

Termin otwarcia ofert:

04-11-2022 12:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.34.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/665effca-db89-463c-a97e-a97a5d70a21b

Skip to content