Tytuł:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników zatrudnionych w Szpitalu w Ostródzie S. A. oraz ich małżonków, partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

10-07-2023 00:00

Termin składania ofert:

21-07-2023 11:30

Termin otwarcia ofert:

21-07-2023 12:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.16.2023

Zamawiający poniżej podaje link do opublikowanej dokumentacji przetargowej:

https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,134298,f2e962b9a9c520ac9381c62cd89f9847.html

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mentor.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Skip to content