Tytuł:

Dostawa zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi wraz z elementami uzupełniającymi oraz dzierżawa automatycznego czytnika OB.

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

16-09-2021 13:00

Termin składania ofert:

27-09-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

27-09-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.22.2021

1. Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania (SWZ wraz z załącznikami) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c75638a-a7d3-44e8-a190-1005b59c0436

2. Zamawiający przekazuje poniżej link do zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania(miniportalu) wyjaśnienia treści SWZ wraz z jej zmianą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c75638a-a7d3-44e8-a190-1005b59c0436

3. Zamawiający przekazuje poniżej link do zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania zawiadomienia o wyborze oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c75638a-a7d3-44e8-a190-1005b59c0436

 

Skip to content