Tytuł:

Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

07-12-2021 15:00

Termin składania ofert:

15-12-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

15-12-2021 10:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.35. 2021

Zamawiający przekazuje link do postępowania (SWZ wraz załącznikami) zamieszczonego na MiniPortalu oraz ID postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e15abe3-51bc-48b8-bbc9-72d01d0c55cd

Skip to content