Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

14-05-2021 00:00

Termin składania ofert:

26-05-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

26-05-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.5.2021

Ogłoszono dnia 14-05-2021 przez Katarzyna Tchórz

 

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na miniportalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ac0d7b1-9623-40dc-ba9e-7345ed600a35

1. Dokumentacja przetargowa (SWZ wraz z załącznikami ) zamieszczona jest na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ac0d7b1-9623-40dc-ba9e-7345ed600a35

2. Wyjaśnienia treści SWZ zostały zamieszczone na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ac0d7b1-9623-40dc-ba9e-7345ed600a35

 

Załączniki

ogloszenie-o-zamowieniu-08d916b9-e059-8861-2771-a500010c32fc-1pdf.pdf Pobierz załącznik [152.21 kB] [14-05-2021]

Wszystkie załączniki Pobierz archiwum ZIP [81.84 kB]

Skip to content