Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

23-01-2023 00:00

Termin składania ofert:

02-02-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

02-02-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.2.2023

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-641c9ba0-9b62-11ed-b4ea-f64d350121d2

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content