Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Zespołu Pracowni Szpitala w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

16-02-2024 00:00

Termin składania ofert:

27-02-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

27-02-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.4.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-79b56ff3-cc39-11ee-875e-a22221c84ba7

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content