Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych Szpitala w Ostródzie S.A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

26-04-2023 10:00

Termin składania ofert:

31-05-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

31-05-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.6.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0ec0c7d5-dd5f-11ed-9355-06954b8c6cb9

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content