Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Izby Przyjęć i Zespołu Pracowni

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

20-10-2023 00:00

Termin składania ofert:

17-11-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

17-11-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.14.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-58fdea16-6d0a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamowienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content