Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby izby Przyjęć i Zespołu Pracowni – postępowanie nr 2

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

01-12-2023 00:00

Termin składania ofert:

12-12-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

12-12-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.25.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e4695b56-9074-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl

 

Skip to content