Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

18-03-2021 00:00

Termin składania ofert:

29-03-2021 11:00

Termin otwarcia ofert:

29-03-2021 11:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SZOSA DZP/3321-06/2021

Ogłoszono dnia 18-03-2021 przez Aldona Szpojda

 

1. Poniżej Zamawiajacy przekazuje poprawiony link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96123984-350b-4587-ab34-c5ca0bf852be

 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na miniportalu :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96123984-350b-4587-ab34-c5ca0bf852be

 

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu oraz ID postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9612398487-ab34-c5ca0bf852be ,

 

Załączniki

Brak załączników

Skip to content