Tytuł:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2.

Status:

Zakończone

Termin składania ofert:

27-09-2021 11:00

Termin otwarcia ofert:

27-09-2021 11:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.26. 2021

Zamawiający przekazuje  poniżej link do postępowania (SWZ wraz załącznikami ) zamieszczonego na miniportalu  oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67b2026d-7da5-4e9a-aae8-8364c3ae1a0e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67b2026d-7da5-4e9a-aae8-8364c3ae1a0e

Zamawiający przekazuje  poniżej link do wyjaśnień treści SWZ oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67b2026d-7da5-4e9a-aae8-8364c3ae1a0e

Zamawiający przekazuje poniżej link do zawiadomienia o wyborze oferty

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67b2026d-7da5-4e9a-aae8-8364c3ae1a0e

Zamawiający przekazuje poniżej link do zawiadomienia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/67b2026d-7da5-4e9a-aae8-8364c3ae1a0e

Skip to content