Tytuł:

Dostawa leków do apteki szpitalnej

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

18-06-2021 00:00

Termin składania ofert:

21-07-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

21-07-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.6.2021

Ogłoszono dnia 18-06-2021 przez Katarzyna Tchórz

1. Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania (SWZ wraz z załącznikami) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5dcb5090-210a-4d31-b26f-5b86d6655922

2. Zamawiający przekazuje poniżej link do udzielonych wyjaśnień treści SWZ nr 1 wraz z jej modyfikacją

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5dcb5090-210a-4d31-b26f-5b86d6655922

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-2021-OJS188-488933-pl-ts

ogloszenie-o-zamowieniu-2021-ojs117-305055-plpdf.pdf Pobierz załącznik [512.76 kB] [18-06-2021]

Wszystkie załączniki Pobierz archiwum ZIP [176.93 kB]

 

Skip to content