Tytuł:

Dostawa leków do apteki szpitalnej.

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

22-10-2021 10:30

Termin składania ofert:

26-11-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

26-11-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.29.2021

Zamawiający poniżej podaje link do postępowania prowadzonego na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01a7d3c7-8d67-4337-9244-4dace424b510

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonych wyjaśnień treści SWZ:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01a7d3c7-8d67-4337-9244-4dace424b510

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01a7d3c7-8d67-4337-9244-4dace424b510

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji o wyborze oferty

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01a7d3c7-8d67-4337-9244-4dace424b510

 

Skip to content