Tytuł:

Dostawa karetki transportowej typu B

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

10-08-2021 00:00

Termin składania ofert:

24-08-2021 09:00

Termin otwarcia ofert:

24-08-2021 09:30

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.19.3321. 2021

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

  1. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e22fb68-3617-4f46-8ac1-6857fdc3241e

Zamawiający przekazuje poniżej link pod którym zamieszczono pismo dotyczące terminu przedłużenia składania ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e22fb68-3617-4f46-8ac1-6857fdc3241e

Zamawiający przekazuje poniżej link pod którym zamieszczono ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e22fb68-3617-4f46-8ac1-6857fdc3241e

 

Skip to content