Tytuł:

Dostawa implantów ortopedycznych

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

07-04-2021 00:00

Termin składania ofert:

15-04-2021 09:00

Termin otwarcia ofert:

15-04-2021 09:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SZOSA DZP 3321-07/2021

Ogłoszono dnia 07-04-2021 przez Aldona Szpojda

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu oraz ID postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d66945ee-14d3-4c59-903f-828011248a64,

 

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na miniPortalu :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d66945ee-14d3-4c59-903f-828011248a64,

Załączniki

Brak załączników

Skip to content