Tytuł:

Dostawa implantów ortopedycznych.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

30-11-2021 10:00

Termin składania ofert:

08-12-2021 09:00

Termin otwarcia ofert:

08-12-2021 09:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.33. 2021

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania ( SWZ wraz  załącznikami ) zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e20de601-1731-43f5-8210-1f9b7b382beb

Skip to content