Tytuł:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp w budynku Szpitala w Ostródzie.

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

02-05-2024 18:51

Termin składania ofert:

10-05-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

10-05-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.10.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4a1c7ef1-0897-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

 

 

Skip to content