Tytuł:

Dostawa i montaż mebli pod zabudowę na potrzeby Izby Przyjęć i Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

15-01-2024 17:20

Termin składania ofert:

24-01-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

24-01-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.1.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ab2c7b66-b3b7-11ee-b628-1a85378e6c0a

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content