Tytuł:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

22-12-2021 11:50

Termin składania ofert:

10-01-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

10-01-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.27.2021

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1869e9c9-e7f6-4999-9e94-89beaa92d5ab.

Zamawiający poniżej podaje link do udzielonych wyjaśnień to treści SWZ

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1869e9c9-e7f6-4999-9e94-89beaa92d5ab

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonej informacji z otwarcia ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1869e9c9-e7f6-4999-9e94-89beaa92d5ab

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienia o wyborze oferty

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1869e9c9-e7f6-4999-9e94-89beaa92d5ab

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego ogłoszenia o wyniku postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1869e9c9-e7f6-4999-9e94-89beaa92d5ab.

Skip to content