Tytuł:

Dostawa endoprotez i implantów oraz innych materiałów ortopedycznych

Status:

Zakończone

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

28-06-2021 00:00

Termin składania ofert:

09-07-2021 10:00

Termin otwarcia ofert:

09-07-2021 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.13.2021

Ogłoszono dnia 28-06-2021 przez Aldona Szpojda

1. Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77f43a98-31f9-4c07-9b89-abc51f6147bd

2. Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia wraz z jej zmianą zostałą zamieszczona na miniportalu pod linkiem :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77f43a98-31f9-4c07-9b89-abc51f6147bd

ogloszenie-o-zamowieniu-2021-ojs122-322896-plpdf.pdf Pobierz załącznik [211.13 kB] [28-06-2021]

Wszystkie załączniki Pobierz archiwum ZIP [86.99 kB]

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na miniportalu pod linkiem :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77f43a98-31f9-4c07-9b89-abc51f6147bd

Skip to content