Tytuł:

Dostawa aparatu USG wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu dla Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

09-06-2022 14:40

Termin składania ofert:

17-06-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

17-06-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.23.2022

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30099817-c394-4ab1-9722-7a14f79888e1

Zamawiający poniżej podaje link do wyjaśnienia treści SWZ wraz z jej zmianą

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30099817-c394-4ab1-9722-7a14f79888e1

Zamawiający poniżej podaje link do ogłoszenia o wyniku postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30099817-c394-4ab1-9722-7a14f79888e1

Skip to content