Tytuł:

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B

Status:

Unieważnione

Rodzaj:

Dostawy

Data ogłoszenia:

02-06-2021 00:00

Termin składania ofert:

15-06-2021 09:00

Termin otwarcia ofert:

15-06-2021 09:30

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie S.A.

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.1.2021

Ogłoszono dnia 02-06-2021 przez Aldona Szpojda

Zamawiający przekazuje poniżej link do postępowania zamieszczonego na miniportalu oraz ID postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2056e1cc-c50a-485f-a964-67b9bac30daf

Zamawiający przekazuje poniżej link pod którym zostały zamieszczone wyjaśnienia treści SWZ.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2056e1cc-c50a-485f-a964-67b9bac30daf

Zamawiający przekazuje poniżej link pod którym została zamieszczona informacja z otwarcia ofert :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2056e1cc-c50a-485f-a964-67b9bac30daf

Zamawiający przekazuje link pod którym zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze ofert

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2056e1cc-c50a-485f-a964-67b9bac30daf

Zamawiający przekazuje link pod którym zostało zamieszczone sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2056e1cc-c50a-485f-a964-67b9bac30daf

Zamawiający przekazuje link pod którym została umieszczona informacja o unieważnieniu postępowania.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2056e1cc-c50a-485f-a964-67b9bac30daf

 

Załączniki

Brak załączników

Skip to content