Tytuł:

Dostawa ambulansu sanitarnego typu B

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

16-05-2023 13:00

Termin składania ofert:

30-05-2023 12:00

Termin otwarcia ofert:

30-05-2023 13:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie SA

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.10.2023

Zamawiający podaje poniżej link do prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d99168c9-f3bc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

 

 

 

 

Skip to content