Tytuł:

Dostawa ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem medycznym.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

19-09-2023 13:00

Termin składania ofert:

20-10-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

20-10-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.20.2023

Zamawiający podaje poniżej link do prowadzonego postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-249b1ef7-5387-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie przetargowe jest prowadzone na stronie:

https://ezamowienia.gov.pl 

Skip to content