Tytuł:

Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w Ostródzie S.A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

20-05-2022 14:20

Termin składania ofert:

10-06-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

10-06-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.21.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania na miniportalu oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/833c287b-4677-4621-bbf6-2b9ebd6793e7

Zamawiający poniżej podaje link do zamieszczonego zawiadomienie o wyborze oferty na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/833c287b-4677-4621-bbf6-2b9ebd6793e7

 

Skip to content