Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Innowacyjny tomograf

17.10.2017

Nieinwazyjne rozwiązania to jeden z kierunków nowoczesnej medycyny. Cieszymy się, że pracownia tomograficzna w naszym szpitalu idzie zgodnie z nim. 28 sierpnia 2017 roku odbyło się w naszym szpitalu otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej (http://szpital-ostroda.pl/nowy-tomograf). Od tego czasu pacjenci korzystają z nowoczesnego aparatu tomograficznego, który dostosowuje dawkę promieniowania do każdej osoby - tak, by dawka była możliwie najniższa, a jednocześnie zachowane były warunki niezbędne do uzyskania dobrego obrazu. Więcej, urządzenie to zostało w taki sposó skonstruowane, by jak najmniej wpływało na zdrowie pracowników medycznych. Dlatego też możliwe jest zwiększenie godzin pracy radiologów, co oznacza możliwość przyjmowania większej ilości pacjentów. W skrócie: mniejsze kolejki, lepsze warunki badań dla pacjentów i zdrowsze warunki pracy dla personelu medycznego. Takie korzyści daje rozwój technologii. :)