Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Tomografii Komputerowej:
+89 646 06 04

USG:
+89 646 06 49

RTG:
+89 646 06 50