Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Tomografii Komputerowej:
89 544 45 45

USG:
89 544 45 45

RTG:
89 646 06 50