Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Pracownie

Endoskopii:
89 544 45 45

Prób Wysiłkowych:
89 646 06 74