Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Pracownie

Endoskopii:
+89 646 06 51

Prób Wysiłkowych:
+89 646 06 74