Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Poradnie

Rejestracja:
+89 646 06 15

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Rehabilitacyjna:
+89 646 06 24

Poradnia Chirurgii Ogólnej:
+89 646 06 53

Poradnia Kardiologiczna / Nefrologiczna:
+89 646 06 54

Poradnia Chorób Zakaźnych / Retrowirusowa:
+89 646 06 01

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:
+89 642 10 55