Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Poradnie

Rejestracja:
89 544 45 45

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Rehabilitacyjna:
89 544 45 45

Poradnia Chirurgii Ogólnej:
89 544 45 45

Poradnia Kardiologiczna / Nefrologiczna:
89 544 45 45

Poradnia Chorób Zakaźnych / Retrowirusowa:
89 544 45 45

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:
89 544 45 45