Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu Kardiologicznym

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 59

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 55

Pielęgniarka Oddziałowa:
+89 646 06 58

Dyżurka Pielęgniarska (Kardiologia):
+89 646 06 26

Dyżurka Pielęgniarska (Wewnętrzny):
+89 646 06 56