Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 45

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 33

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 25