Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 21

Dyżurka Piel. OIOM:
+89 646 06 57

Dyżurka Pielęgniarki Anestezjologiczne:
+89 646 06 31