Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych

Izba Przyjęć:
+89 646 06 70 

fax:
+89 642 95 78

Gabinet Ordynatora:
+89 646 06 89

Gabinet Lekarski:
+89 646 06 47

Dyżurka Pielęgniarska:
+89 646 06 22