Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Dyrekcja

  • Janusz Boniecki - Prezes Zarządu

  • Piotr Turczynowicz - Dyrektor ds. Medycznych

  • Małgorzata Zalewska - Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Prokurent

  • Marzena Ossowska - Główna księgowa