Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB KARIOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 27 października 2017 r.

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 27 września 2017r.

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości,
Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie
art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
pielęgniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:
1) udzielania świadczeń w Oddziałach (CPV: 85141200-1 – Usługi świadczone przez
pielęgniarki)
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielegniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A z dnia 27 września 2017r.

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości,
Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie
art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
pielęgniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:
1) udzielania świadczeń w Oddziałach oraz na Bloku Operacyjnym (CPV: 85141200-1 –
Usługi świadczone przez pielęgniarki) oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć oraz w Poradni Kardiologicznej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć oraz w Poradni Kardiologicznej (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne), w wymiarze: a. 126 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta), c. 1250 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Kardiologicznej,  w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem.

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze: a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godziny pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze średniomiesięcznie 290 godzin, łącznie 1740 godzin w 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Zakaźnych, Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Retrowirusowej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Zakaźnych, Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Retrowirusowej (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze: a. 124 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta), c. 3000 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Chorób Zakaźnych, w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem, d. 20 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Retrowirusowej,  w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem.

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym oraz zabezpieczenie świadczeń anestezjologicznych na innych oddziałach

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  oraz na Bloku Operacyjnym oraz zabezpieczenie świadczeń anestezjologicznych na innych oddziałach (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć  w wymiarze:  a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć(CPV: 85121300-6 – Specjalistyczne usługi chirurgiczne), oraz nadzór nad Poradnią Chirurgii Ogólnej w wymiarze: a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 81 godziny pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze średniomiesięcznie 290 godzin, łącznie 1740 godzin  w 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym

czytaj więcej