Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć(CPV: 85121300-6 – Specjalistyczne usługi chirurgiczne), oraz nadzór nad Poradnią Chirurgii Ogólnej w wymiarze: a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 81 godziny pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

czytaj więcej

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze średniomiesięcznie 290 godzin, łącznie 1740 godzin  w 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym

czytaj więcej

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje Pielęgniarek/ Pielęgniarzy operacyjnych

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje Pielęgniarek/ Pielęgniarzy operacyjnych, którzy: posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu, wykształcenie pielęgniarskie oraz doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 604142080

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert: ortopedia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza z rozpoczętą specjalizacją z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów PZOZ w Ostródzie S.A. 

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: lekarz specjalista ortopedii

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. 

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.

czytaj więcej

Ogłoszenie o pracy: lekarz ratownictwa medycznego

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie zatrudni lekarza posiadającego kwalifikacje do udzielania świadczeń w specjalistycznym zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

czytaj więcej

Ogłoszenie o pracy: pediatria

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie zatrudni lekarza o specjalizacji pediatria do pracy na oddziale pediatrycznym.

czytaj więcej

Ogłoszenie o pracy: lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych do pracy na oddziale chorób wewnętrznych o profilu kardiologicznym.

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert - pielęgniarstwo operacyjne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S. A. z dnia 21 grudnia 2016 r.

czytaj więcej