Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - PIELĘGNIARKA Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO

13.12.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S. A. z dnia 13 grudnia 2016 r. 

userfiles/Ogłoszenia/2/Ogłoszenie o konkursie ofert piel opera.pdf

userfiles/Ogłoszenia/2/SWKO - piel oper.pdf

userfiles/Ogłoszenia/2/zał. 1 do SWKO piel oper.pdf

userfiles/Ogłoszenia/2/zał. 2 do SWKO piel operac.pdf